Wstęp do I-go Nr Czasopisma Ilustrowanego "ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO", Warszawa Sierpień 1925 r (pisownia oryginalna)

 " Potężny i wciąż wzrastający rozwój techniki, dzisiejszej, która ma  za podstawę: celowość, użyteczność, konstrukcję i ekonomizację materjału, wywiera przemożny wpływ na kształtowanie się nowoczesnych budowli.
Architektura - sztuka, opierająca się na bezwładności mas, na równowadze i  harmonji, - kojarzy się z techniką mającą za cel wprowadzenie masy w ruch.
Stąd wpływ dynamiki  mechanicznej na statykę  architektoniczną:  dążnoś do podkreślenia linijności z uszczerbkiem  dla płaszczyzny, - zanik tendencyj zdobniczych, a natomiast uzewnętrznianie w masach bryły poziomego lub pionowego układu wewnętrznego. 
Technika, jako wyraz racjonalizmu nowoczesnych społeczeństw, wyciska swe piętno i na architekturze.
Architekt z poety i marzyciela staje się intelektualistą - konstruktorem.
Było tak i dawniej.  Architektura egipska, grecka, gotycka była sztuką matematyko - artystów. Piękno w architekturze, jako pojęcie sztuki dla sztuki, podporządkowuje się dzisiaj powyższym nakazom.
Hasła i wyraz architektury współczesnej, to nie pogarda dla przeszłości myśli architektonicznej i nie miotanie gromów na nowoczesne jej wysiłki, lecz szczerość, celowość  i twórczość poczynań architekta-inżyniera"

K.J.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą 

RANDE TEAM